Suoraan sisältöön

Yksityiseltä nopeammin hoitoon?

Kun ilmeiset syyt on suljettu pois, Kyrönlahdelle jää jäljelle muutamia seikkoja, jotka saattaisivat selittää karuja tuloksia. Yhtenä hän pitää niin sanottuja terveyslukutaitoja.

Terveyslukutaidoilla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin ihminen pystyy tulkitsemaan ja ymmärtämään terveyteen liittyvää tietoa ja esimerkiksi lääkärin antamia hoito-ohjeita. Ajatus on, että jos ei ole tottunut omaksumaan uutta tietoa, voi olla hankala ymmärtää, mitä lääkäri sanoo. Myös kynnys kysyä voi olla korkeampi. Vähän koulutettu saattaa korkeasti koulutettua todennäköisemmin hyväksyä sen, että osa tiedosta menee ohi.

Tämä ei silti tarkoita sitä, että korkeakoulutus takaisi, että hoito-ohjeet menevät heti perille. Suurin osa ihmisistä pystyy ymmärtämään hoito-ohjeita melko huonosti, ja asiat pitää käydä läpi monta kertaa. Anniina Kyrönlahden kokemuksen mukaan lääkärit kyllä yrittävät parhaansa, mutta turhan usein kiire painaa taustalla ja asioiden kertaamiselle ei välttämättä ole riittävästi aikaa.

Kyrönlahden tutkimus tukee sitä ajatusta, että terveyslukutaito saattaa vaikuttaa selviytymiseen.

Tutkimus nimittäin osoitti, että paitsi tulot myös vanhempien koulutus vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti lapsi selviää syövästä.

Korkeasti koulutettujen vanhempien lapset selviävät todennäköisemmin kuin vähän kouluja käyneiden. Koulutus ei vaikuta selviämiseen yhtä merkittävästi kuin tulot, mutta sekin yhteys on selvä.

Jos 100 lasta sairastuu syöpään ja heidän vanhempansa ovat korkeasti koulutettuja, viiden vuoden kuluttua lapsista 86 on elossa.

Jos 100 lasta sairastuu syöpään ja heidän vanhempansa eivät ole opiskelleet peruskoulun jälkeen, viiden vuoden kuluttua lapsista 82 on elossa.

Toisena mahdollisena selityksenä Kyrönlahti pitää sitä, että kaikki eivät pääse yhtä helposti ja nopeasti hoitoon. Ivalosta on pitkä matka Ouluun ja Ahvenmaalta Turkuun.

Lisäksi yksityislääkärin vastaanotolle pääsee yleensä nopeammin kuin terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Yksityiselle menevä voi varata ajan suoraan erikoislääkäriltä, kun taas julkisella nähdään aina ensin yleislääkäri. Yksityislääkärin palveluita käyttävät eniten hyvin toimeentulevat.

Kyrönlahti pitää mahdollisena, että yksityislääkärin vastaanotolta pääsee nopeammin tutkimuksiin kuin terveyskeskuslääkärin vastaanotolta. Näin ollen hoitokin alkaisi nopeammin.