Siirry suoraan sisältöön

1) Lapsuusiän liikunnan hyödyt

Sairauden tila, oireet ja hoidon vaihe huomioiden liikunta on turvallista ja monella tavalla tärkeää syöpään sairastuneille ja syövästä selvinneille lapsille ja nuorille hoidon eri vaiheissa ja niiden jälkeen. Liikunnalla voidaan lievittää hoitojen sivuvaikutuksia ja auttaa henkisen hyvinvoinnin ja fyysisen kunnon ylläpitämisessä ja parantamisessa. Liikunta vähentää muiden sairauksien riskiä myöhemmin elämässä.

Liikunnan hyötyjä:

Liikunta parantaa syöpää sairastavien lasten hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihasvoimaa, liikkuvuutta, kehonkoostumusta, luuston terveyttä, verisuonten ja immuunijärjestelmän toimintaa ja fyysistä toimintakykyä yleisesti. Liikunnalla syöpähoitojen aikana on yhteys parempaan unen laatuun, uupumuksen vähenemiseen ja elämänlaatuun yleisesti. Myös sairauden ja hoidon mahdollisesti aiheuttamien myöhäisvaikutusten ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa liikunnalla on suuri merkitys.

Uupumuksen kehä

Sairaus ja hoidot saattavat aiheuttaa väsymystä ja uupumusta, minkä vuoksi ei jaksaisi liikkua. Tiedetään kuitenkin, että jo yksi liikuntahetki kohentaa mielialaa, vähentää uupumuksen kokemusta ja voi katkaista uupumuksen kehän. Useimmat syöpää sairastavat lapset ja nuoret kertovat voivansa paremmin liikunnan jälkeen.

Liikkumattomuuden syitä:

Syitä liikkumattomuuteen voivat olla esimerkiksi puutteellinen tieto ja motivaatio, uupumus, huonovointisuus, kipu, liikkeiden hallinnan vaikeudet sekä sosiaalinen eristyminen, välinpitämättömyys liikuntaa kohtaan tai pelko liikunnan mahdollisista haitoista ja sitä kautta ylisuojelevuus. Joskus lapset eivät saa riittävästi tukea liikuntaan sairauden aikana. Yhdessä liikkuminen ja lapsen omatoimisuuden tukeminen ovat hyviä tapoja tukea lapsen fyysistä aktiivisuutta hoidon aikana.

Syöpää sairastavien lasten liikunnan tukeminen on perusteltua myös siksi, että lapset eivät välttämättä voi osallistua sellaiseen liikuntaan, jota ovat ennen sairastumista harrastaneet. Esimerkiksi infektioherkkyys ja keskuslaskimokatetri voivat rajoittaa osallistumista päiväkodin, koulun tai harrastusten liikuntaan, yleisissä liikuntapaikoissa liikkumista ja kontaktilajien harrastamista.

Mistä neuvoja ja apua liikuntaan?

Liikunnalle tulee olla hoitavan lääkärin hyväksyntä. Liikunnan aloittamisesta tarkempia ohjeita saa sairaalan fysioterapeuteilta. Perusperiaatteena voidaan pitää, että sekä aerobinen harjoittelu että lihaskuntoharjoittelu ovat turvallisia sekä hoitojen aikana että niiden jälkeen. Jos lapsella on sairaudesta tai hoidosta aiheutuneita haittavaikutuksia, suunnitellaan sopivat liikuntamuodot ja rasittavuuden aste yhdessä fysioterapeutin ja lääkärin kanssa.