Siirry suoraan sisältöön

Arvot

Sylvan visio on, että me tavoitamme ja tuemme kaikkia syöpään sairastuneita lapsia, nuoria aikuisia ja heidän läheisiään. Tälle pohjalle rakentuvat yhdistyksemme arvot.

Sylva uudisti brändi-ilmettään ja viestintästrategiaansa vuonna 2017 samalla, kun muutimme uusiin tiloihin Jaakonkadulle ja saimme uudet verkkosivut.

Samalla päivitimme arvolupauksemme sekä pohdimme sitä, mitkä ovat toimintamme peruspilarit. Sylvan uutta toimintastrategiaa viitoittava arvolupaus on tämä:

Jokainen syöpään sairastunut lapsi, nuori aikuinen ja heidän lähimmäisensä saavat tarvitsemaansa tukea

Sylva rooli on olla voimaannuttaja, mahdollistaja ja kanssakulkija sairastuneiden ja heidän läheistensä arjessa. Sylvan identiteetin ydin muodostuu tulevaisuuden näkemyksistä, tärkeistä erottautumistekijöistä sekä niistä eduista, joita tarjoamme kohderyhmillemme:

  • Myötätuntuinen arjen tukija
  • Luotettava ajankohtaisen ja asiantuntevan tiedon tarjoaja
  • Rohkea vaikuttaja

Identiteetin persoonallisuustekijät ovat niitä adjektiiveja, joita Sylva toivoo liitettäväksi omaan organisaatioonsa ja toimintaansa:

  • Luotettava
  • Rohkea
  • Myötätuntoinen
  • Avoin

Sylva haluaa olla myötätuntoinen arjen tukija, joka kykenee katsomaan asioita kohderyhmänsä näkökulmasta ja tarjoaa konkreettista apua sairastuneiden ja heidän läheistensä arjen haasteisiin; on se sitten vertaistukea, ilmaisen asunnon lapsen syöpähoitojen aikana, virkistystä tai tietoa. Me haluamme toimia arvostavasti, kunnioittavasti ja tasapuolisesti.

Sylva haluaa olla myös luotettava tiedon tarjoaja, joka haluaa tuntea syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä arjen ja tarjota ajankohtaista, luotettavaa ja asiantuntevaa tietoa esimerkiksi erilaisista syövistä ja niiden hoidoista sekä yhteiskunnan tarjoamista tukipalveluista. Jos emme itse tiedä vastausta, ohjaamme oikean tiedon äärelle.

Näiden lisäksi Sylva haluaa olla valtakunnallisesti arvostettu yhteistyökumppani ja edunvalvoja, joka ratkaiseen syöpäkentän haasteita omalla asiantuntijuudellaan ja toimii avoimessa yhteistyössä eri sidosryhmiensä kanssa. Me haluamme tarttua aktiivisesti epäkohtiin ja etsiä niihin ratkaisuja, kuten olemme tehneet esimerkiksi edistämällä myöhäisvaikutuspoliklinikoiden perustamista ja nostamalla esille nuorten aikuisten syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen tarvetta.

Sylva on olemassa syöpään sairastuneita lapsia, nuoria, nuoria aikuisia sekä heidän läheisiään vasten, jotta kenenkään ei tarvitsisi selvitä yksin.