Siirry suoraan sisältöön

Lasten ja nuorten syöpäsairaudet

Lapsen tai nuoren syöpä on raskas uutinen koko lähipiirille. Ajanmukainen tieto sairaudesta ja hyvästä hoidosta antaa voimia jaksamiseen. Täältä löydät tietoa tavallisimmista lasten ja nuorten syöpäsairauksista.

Syöpään sairastuu Suomessa vuoden aikana noin 150 lasta (alle 16-vuotiasta) ja noin 80 nuorta eli 15–19-vuotiasta. Tehokkailla hoidoilla noin 75-80 prosenttia lapsista ja lähes 90 prosenttia nuorista paranee.

Lasten ja nuorten yleisimmät syöpätyypit poikkeavat selkeästi vanhempien ikäryhmien syövistä. Yleisimmät lasten ja nuorten syövät maassamme ovat leukemiat eli verisyövät, erilaiset aivokasvaimet, lymfoomat eli imusolmukesyövät sekä luu- ja pehmytkudossarkoomat eli tukikudossyövät.

Hoidon onnistumisessa tärkeää on varsinaisten syöpähoitojen lisäksi jokapäiväinen hyvä perushoito ja sujuva arki.

Tältä sivulta löydät ammattilaisten kokoamaa tietoa eri syöpätyypeistä ja niiden hoidosta sekä lapsuudessa tai nuoruudessa sairastetun syövän ja siihen liittyvien hoitojen aiheuttamista myöhäisvaikutuksista.

Kolme neljästä paranee

Hoitokäytäntöjen kehittymisen myötä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa paranee leukemiaan sairastuneista lapsista ja nuorista noin 80 prosenttia, ja kasvainpotilaistakin yli 75 prosenttia.

Eri syöpäsairauksien paranemisennuste kuitenkin vaihtelee. Esimerkiksi lasten ja nuorten munuaiskasvaimissa paraneminen on lähes sataprosenttista, mutta joissakin kasvaimissa paranemisennuste jää alle 50 prosentin.

Lasten ja nuorten syöpäsairauksien hoidossa on tulevaisuuden tavoitteena lisätä parantuneiden määrää entisestään. Olennaista tässä on lääkkeiden ja hoitomuotojen kehittäminen sekä ns. jäännöstaudin seuranta ja siihen vaikuttaminen. Parantuneiden elämänlaatua lisätään, kun pystytään vähentämään syöpähoitojen haittavaikutuksia eli niin kutsuttuja myöhäisvaikutuksia.

Tehokkaampia hoitoja vähemmillä haitoilla

Tulevaisuudessa käytetään lasten ja nuorten syöpähoidoissa myös entistä enemmän ns. täsmälääkkeitä, joilla on vähemmän haittavaikutuksia terveisin kudoksiin. Täsmähoitolääkkeiden kehittämisen taustalla on lisääntynyt tieto syöpäsolun biologiasta.

Tulevaisuuden lääkehoitoa ovat lisäksi kasvainten verisuonimuodostukseen vaikuttavat lääkkeet. Myös vanhoista solunsalpaajista kehitetään uusia, paremmin tehoavia ja vähemmän haittoja sisältäviä muotoja.

Eteenpäin mennään syöpähoidon jokaisella alueella. Myös diagnostiikka on kehittynyt ja kehittyy yhä. Jäännöstautia mittaavat laboratoriomenetelmät ovat jatkuvan kehitystyön alaisina.

Lasten syöpähoitojen kehitystyö edellyttää huipputason tutkimusta ja osaamista. Hoidon onnistumisessa tärkeää on varsinaisten syöpähoitojen lisäksi jokapäiväinen perushoito ja arjen onnistuminen kokonaisuudessaan.

Tietoa ja tukea

Kun lapsella tai nuorella todetaan syöpä, perheen elämä muuttuu. Rankat ja usein pitkätkin hoidot koettelevat sairastuneen voimia ja vaatii myös vanhemmilta, muulta perheeltä sekä lähipiiriltä paljon.

Tässä tilanteessa perhettä usein auttaa ajanmukainen tieto lapsen sairaudesta ja toisten, samassa asemassa olevien perheiden tuki.

Olemme päivittäneet näille sivuilla tiivistetysti tietoa lasten ja nuorten yleisimmistä syöpätyypeistä ja osittain myös harvinaisemmista sekä myöhäisvaikutuksista ja syöpähoitojen vaikutuksista hedelmällisyyteen. Lisäksi ohjaamme linkityksillä lisätiedon äärelle.