Siirry suoraan sisältöön

Toimeentulo

Pitkäaikaissairastaminen saattaa aiheuttaa toimeentulovaikeuksia, olit sitten esimerkiksi opiskelija, työtön tai työssäkäyvä nuori aikuinen. Riippuu syöpään sairastuneen elämäntilanteesta, millaisia korvauksia ja tukia hän saa.

Tukien hakeminen vaatii hieman perehtymistä. Omituisilta kuulostavien tukimuotojen ja niihin liittyvän byrokratian selkeyttämiseen kannattaa varata hetki aikaa ja malttia. Seuraavaksi lyhyt johdatus sairausajan toimeentuloon.

Sairauden aikana voit saada seuraavia korvauksia ja tukia:

  • Sairasvakuutuksen korvaukset
  • Sairauspäiväraha
  • Yleinen asumistuki
  • Vammaistuki
  • Työkyvyttömyyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke

Sairausvakuutuksen korvauksiin on oikeutettu jokainen Suomessa vakituisesti asuva henkilö. Asumisesi katsotaan vakituiseksi, jos kotisi ja asuntosi on Suomessa ja oleskelet pääasiallisesti täällä. Sairausvakuutus korvaa osan sairastamisesta ja kuntoutumisesta aiheutuneista kuluista (lääke-, tutkimus-, hoito- ja matkakulut) ja ansionmenetyksistä (sairausajan poissaolot ja sairauspäiväraha). Sairasvakuutuksen korvauksia haetaan Kelalta.

Aivan kuten työstäkin, myös opinnoista voi jäädä sairauslomalle, jos sairastuminen tapahtuu kesken opintojesi. Sairausajalta voit opintotuen sijaan saada sairauspäivärahaa sekä yleistä asumistukea. Näitäkin korvauksia haetaan Kelalta.

Pitkäaikaissairas, yli 16-vuotias aikuinen voi saada myös ns. vammaistukea, jonka tarkoituksena on helpottaa selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Tätä tukea voit saada, jos toimintakykysi on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Tulot ja varallisuus eivät vaikuta vammaistuen määrään. Myös vammaistukea haetaan Kelasta.

Jos henkilö ei pysty pitkäaikaissairauden takia käydä lainkaan töissä, hän voi saada työkyvyttömyyseläkettä, tai jos hän voi käydä osapäiväisesti töissä, hän voi saada osatyökyvyttömyyseläkettä. Näitäkin tukia haetaan Kelasta. Termi “eläke” voi olla hieman omituisen kuuloinen, mutta sillä ei tarkoiteta samaa asiaa kuin vanhuuseläkkeellä. Työkyvyttömyyseläkepäätös voidaan tehdä määräaikaiseksi toisin kuin vanhuuseläkepäätös.

Toimeentulotuki on puolestaan viimesijainen toimeentuloturvan muoto tilanteissa, joissa henkilön tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Toimeentulotukea haetaan henkilön asuinkunnan sosiaalitoimistosta, jonka yhteystiedot löytyvät esimerkiksi kunnan verkkosivuilta.

Sairastaminen voi vaikuttaa myös verotukseen sekä verovähennyksiin.


Lähteet ja lisätietoja:

Syöpäpotilaan sosiaalietuudet pdf-muodossa

Suomen sosiaaliturva ja sairausvakuutus sekä sairastamisen tuet

Sairastaminen ja matkakorvaukset (Kela)

Pitkäaikaissairaan, yli 16-vuotiaan vammaistuki (Kela)

Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki (Kela)

Toimeentulotuki (Kela)

Verotus

Sairastamisen tuet 2020 (Kela)