Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoisena voit tukea syöpään sairastuneita lapsia, nuoria aikuisia ja heidän läheisiään antamalla omaa aikaasi. Tule mukaan Sylvan vertaistukitoimintaan, tekemään tapahtumia ja kampanjoita tai liity paikallisiin ja alueellisiin yhdistyksiin!

Sylva ry:ssä vuosi 2018 on vapaaehtoistoiminnan kehittämisen vuosi. Jo nyt voit tulla mukaan moniin toimintamuotoihimme, joissa voit olla syöpään sairastuneiden lasten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä tukena. Jos kiinnostuit, ota yhteys vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriimme!

Vapaaehtoistoiminta perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja palkattomuuteen. Yhteistä on halu tehdä hyvää tärkeäksi koetun asian puolesta. Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. On tärkeää, että jokainen vapaaehtoinen voi käyttää omia vahvuuksiaan ja erityistaitojaan toiminnan rikastuttamiseksi ja vahvistamiseksi.

Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattityötä, mutta ammattityö ei myöskään korvaa vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistoiminnalle on oma tärkeä paikkansa ammatillisten palvelujen rinnalla. Vapaaehtoistoiminnan hyvinvointivaikutukset ovat merkittäviä saajalle mutta myös vapaaehtoistoimijalle itselleen.

Vapaaehtoistoiminnan vaikutukset myös yhteiskunnassamme ovat laajat. Helsingin Yliopiston ja Ruralia Instituutin teettämän tutkimuksen Vapaaehtoistyön kansantaloudelliset vaikutukset (2016) mukaan vapaaehtoistoimintaan sijoitettu euro tuottaa kuusi euroa takaisin yhteiskunnalle. Vapaaehtoistoiminta on vastuullinen valinta, eikä se pyöri itsestään. Siihen annettu panos palautuu moninkertaisesti.

Vapaaehtoiset toimivat yksilöinä yhteisössä. Vapaaehtoinen tutustuu uusiin ihmisiin, kokee jaettua iloa, oppii uusia asioita ja saa uusia kokemuksia. He ovat tulleet kutsutuiksi tehtävään.

Vapaaehtoistoiminnassa yhteisöön liittyminen, osallisuus, sosiaalinen pääoma, elämän merkityksellisyys, hyvän tekeminen ja saaminen tuottavat ihmiselle inhimillisiä kohtaamisia ja lisäävät elämän merkityksellisyyttä. Moni merkityksellinen asia jäisi tekemättä, sanomatta, ihminen kohtaamatta ja yksinäisyys vähentämättä, ellei olisi vapaaehtoisia.

Yhteiskunta tulee aina tarvitsemaan myötätuntoa ja inhimillistä katsetta. Se katse on vapaaehtoistoiminnan ytimessä.

Sylva kehittää vapaaehtoistoimintaa strategisesti

Syöpäjärjestöjen strategian mukaisesti vapaaehtoiset nähdään järjestömme keskeisenä voimavarana.  Sylva toimii Suomen Syöpäyhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmässä ja on yksi pilottiyhdistys vapaaehtoistoiminnan rekrytoinnin, koulutuksen, toiminnanohjauksen ja vapaaehtoispolun kehittämistyössä sekä käytännön vapaaehtoistoiminnan tehtävien luomisessa sekä toteutuksessa. Sylvan tiimi osallistuu vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutukseen keväällä 2018.

Sylvan hallitus on linjannut, että Sylva kehittää tulevina vuosina vahvasti omaa vapaaehtoistoimintaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin syöpää sairastavien lasten, nuorten, nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä tueksi. Sylva kutsuu mukaan kaikenikäisiä toimijoita sekä toiminnan kehittämiseen että itse toimintaan.

Sylvan tahtotilana on vahvistaa ja tukea alueellisten syöpäsairaiden lasten vanhempainkerhojen- ja yhdistysten toimintaa perheiden tukemiseksi sekä lisätä kumppanuusyhteistyötä alueellisten syöpäyhdistysten kanssa.

Sylvan tavoitteena on rakentaa prosessinomaisesti valtakunnallisesti konseptoitu vapaaehtoistoiminnan ohjelma, joka antaa isolle yleisölle mahdollisuuden osallistua syöpäjärjestökentän vapaaehtoistoimintaan lapsiperheiden tukena.

Vapaaehtoistoiminnan ohjelman tavoitteena on lisätä sekä tuettavan (lapsi, nuori, nuori aikuinen, vanhempi, perhe) että tukijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sylvan vapaaehtoistoiminnan ohjelma tukee myös Suomen Syöpäyhdistyksen strategiaa.

Näin vapaaehtoistoiminnan kehittäminen etenee

Kevään 2018 aikana aloitamme vapaaehtoistoiminnan mallien kehittämisen ja starttaamme valtakunnallisen yhteistyön pilottikaupungeissa, joita ovat Kuopio, Oulu ja Tampere. Suunnitelmissa on pilotoida nuorten aikuisten Fuck Cancer -kahveja ja -joogaa sekä rannekepajoja.

Kehitämme myös vertaistukitoimintaamme ja vertaistuen tarjoamisen muotoja, muun muassa vertaistukipuhelimen ja chatin käyttömahdollisuuksia. Järjestöyhteistyönä OLKA:n kanssa olemme mukana toteuttamassa Toivo-vertaistukivalmennusta lokakuussa Espoon sairaalassa. Sylvan oma tukihenkilökoulutus järjestetään Sylvan toimistolla marraskuussa.

Tarjoamme vertaistuen lisäksi erilaisia vapaaehtoistehtäviä kuten somelähettiläs, tapahtumavapaaehtoinen, Fuck Cancer -rannekepajan vetäjä, Fuck Cancer -rannekkeiden tekijä sekä toimisto- ja postitusapulainen. Näiden lisäksi on mahdollista tarpeen mukaan räätälöidä yksittäisiä tehtäviä. Kaikkiin vapaaehtoistehtäviin sisältyy koulutus tai perehdytys ja tuki.

 

Tule mukaan Sylvan vapaaehtoiseksi

Vertaistoiminta vahvistaa

Vertaistoiminta on yksi vapaaehtoistoiminnan muoto. Vertaistuen elementit syntyvät samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten ja yhteisöjen välille.  Vertaisuudessa on halu jakaa kokemuksia ja tukea samassa tilanteessa olevaa. Vertaisen rooli ja toiminta perustuu omakohtaiseen kokemukseen joko oman itsen tai läheisen kautta, johon liittyy syvä ymmärrys toisen tilanteesta.

Vertaistuen vaikutuksia ovat

  • kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen
  • ymmärrys ettei ole yksin oman tilanteensa kanssa
  • yhteenkuuluvuus samassa tilanteessa olevien kanssa
  • ymmärrys tunteiden kirjosta ja läsnäolosta
  • yksilöllinen ja yhteisöllinen vahvistuminen

Perheiden vertaistukitoiminta

Syöpään sairastuneen lapsen tai nuoren läheiset kaipaavat usein saman kokeneiden tukea. Sylva järjestää  vertaistukiviikonloppuja eri sairaustyyppien mukaan, omia vertaistukiviikonloppuja äideille ja isille sekä leirejä terveille sisaruksille.

Viikonloppukurssien sisällöt vaihtelevat tarpeiden mukaan. Kursseilla on mukana ammattilaisia, kuten lääkäreitä ja psykologeja luennoimassa sekä parisuhde- tai perheterapeuttien vetämiä keskusteluryhmiä. Näin voimme taata ajankohtaisen tiedon, mutta myös ammattilaisten tuen vaikeiden asioiden käsittelyssä.

Vertaisten rooli kursseilla ja viikonlopuissa on jakaa yhteisiä tuntemuksia, viettää aikaa ja virkistyä sekä saada hengähdystauko arjesta syövän kanssa.

Vertaistoiminta tapahtumissa

Sylva järjestää yleisölle avoimia tapahtumia, joiden tarkoitus on levittää tietoutta paitsi syöpäsairaiden lasten ja nuorten tilanteesta ja eri syöpäsairauksista sekä tarjota saman kokeneille mahdollisuutta kokoontua yhteen ja tavata toisiaan.

Maailmanlaajuisesti vuodesta 2002 lähtien vietettyä kansainvälistä lasten syövän päivää on järjestetty Suomessa Sylvan voimin vuodesta 2010 lähtien, aina helmikuun puolessa välissä. Yleisön nähtäville aseteltavat noin 150 sinistä, punaista ja valkoista tuolia edustavat niitä lapsia, jotka sairastuivat syöpään kuluneen vuoden aikana. Tuolit, joilla palaa kynttilä, edustavat syöpään menehtyneitä lapsia.

Kansainvälinen lasten syövän päivän tapahtuma on laajentunut valtakunnalliseksi ja konseptia kehitetään vuosittain yhteistyössä alueellisten vanhempainyhdistysten ja -kerhojen sekä syöpäyhdistysten kanssa.

Sylvan hallituksen, perheiden ja nuorten yhteen kokoamiseen tarkoitetut kevätpäivät järjestetään vuosittain eri paikkakunnilla yhteistyössä jonkin paikallisen vanhempainyhdistyksen tai -kerhon kanssa. Kevätpäivillä harrastetaan, liikutaan, syödään hyvin ja vietetään aikaa yhdessä. Kevätpäivien yhteydessä järjestetään Sylvan vuosikokous, jossa yhdistykselle valitaan hallitus.

Nuorten ja nuorten aikuisten vertaistukihenkilötoiminta

Moni syövän kanssa elävä nuori ja nuori aikuinen kaipaa tukea samanikäiseltä, joka on itse käynyt läpi sairauden. Vertaistukihenkilönä voit olla toisille esimerkkinä siitä, että lapsena, nuorena tai nuorena aikuisena syövän sairastanut voi selviytyä tai elää hyvää elämää syövästä huolimatta.

Vertaistukihenkilö on vapaaehtoispohjalta toimiva, noin 18-35-vuotias syövän lapsuudessa, nuoruudessa tai nuorena aikuisena sairastanut nuori aikuinen, joka on jo sinut oman sairautensa kanssa ja haluaa auttaa muita. Kyseessä on tukisuhde, joka on ihmissuhde. Tukihenkilösuhde ei ole ammatillinen tai ystävyyssuhde. Vertaistukihenkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Vertaistukihenkilöt toimivat tukena vielä syöpähoidoissa oleville tai jo parantuneille lapsille,  nuorille ja nuorille aikuisille, jotka kaipaavat keskusteluseuraa tai muunlaista tukea arkeensa. Vertaistuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja haluun auttaa muita sairastuneita.

Vertaistukihenkilön kanssa voi keskustella, harrastaa tai muodostaa tapaamiset yhteisten kiinnostusten ympärille. Aina ei ole pakko puhua sairaudesta. Vertaistukitoiminta ei ole terapiaa vaan tuettavan rinnalla kulkemista. Tarkoituksena ei ole olla tuettavalle psykologi, lääkäri tai pappi, vaan vertainen. Vertainen on ihminen, joka on itse kokenut samat asiat ja tietää mitä toinen käy läpi. Monissa tilanteissa riittää, kun on läsnä ja kuuntelee.