Suoraan sisältöön

Vapaaehtoisstrategia

Kehitämme vapaaehtoistoimintaa Sylvassa

Vapaaehtoiset ovat järjestömme keskeinen voimavara. Tavoitteemme on tarjota yhä useammalle mahdollisuus osallistua toimintaan syöpään sairastuneiden hyväksi.

Sylvan hallitus on linjannut, että Sylva kehittää tulevina vuosina omaa vapaaehtoistoimintaansa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin syöpää sairastavien lasten, nuorten, nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä tueksi.

Sylva on mukana Syöpäjärjestöjen tukihenkilötoiminnan kehittämisryhmässä, jossa kehitetään vertaistukitoimintaa valtakunnallisesti sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojektissa, jossa vahvistetaan Syöpäjärjestöjen vapaaehtoistoimintaa.

Sylva kutsuu mukaan kaikenikäisiä toimijoita sekä toiminnan kehittämiseen että itse toimintaan.

Tilastoimme vapaaehtoistoimintaamme ja keräämme palautetta kunkin vapaaehtoiskerran jälkeen. Katso lomakkeemme.

Kohti valtakunnallisesti konseptoitua vapaaehtoistoiminnan ohjelmaa

Tavoitteemme on lisätä sekä tuettavien (lapset, nuoret, nuoret aikuiset, vanhemmat, perheet) että vertaistukijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Teemme yhteistyötä alueellisten syöpäyhdistysten kanssa.

Tarkoitus on rakentaa valtakunnallisesti konseptoitu vapaaehtoistoiminnan ohjelma, joka antaa isolle yleisölle mahdollisuuden tukea lapsiperheitä ja nuoria aikuisia Syöpäjärjestöjen kautta.

Sylvan vapaaehtoistoiminnan ohjelma tukee myös Suomen Syöpäyhdistyksen strategiaa.

Yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä

Vuonna 2018 aloitimme vapaaehtoistoiminnan mallien kehittämisen ja käynnistimme valtakunnallisen yhteistyön pilottikaupungeissa, joita ovat Kuopio, Oulu ja Tampere. Aloimme järjestää nuorten aikuisten Fuck Cancer -kahveja ja -rannekepajoja Sylvan tiloissa Helsingissä sekä muualla Suomessa.

Olemme kehittäneet uusia vertaistuen muotoja, mm. laajentamalla toimintaamme verkkoon.

Kehitämme Syöpäjärjestöissä vertaistukikoulutusta verkossa. Teemme yhteistyötä myös OLKA:n kanssa, olemme mukana Toivo-vertaistukisovelluksessa.

Vertaistukitehtävien lisäksi Sylvassa on tarjolla monia vapaaehtoistehtäviä, joihin voi tulla mukaan ilman omakohtaista kokemusta syöpäsairaudesta. Näiden lisäksi on tarpeen mukaan räätälöidään myös yksittäisiä tehtäviä. Kaikkiin vapaaehtoistehtäviin sisältyy koulutus tai perehdytys sekä tuki.